Sức khỏe

Điều trị ung thư bằng các thuốc Alkyl hóa

Điều trị ung thư bằng các thuốc Alkyl hóa Cyclophosphamid Đây là thuốc được sử dụng nhiều nhất trong hóa trị liều cao với tổng liều thường dùng là 5.000… Read more »