Cần lưu ý gì khi thực hiện hủy hóa đơn điện tử?

      Comments Off on Cần lưu ý gì khi thực hiện hủy hóa đơn điện tử?

Tại Khoản 1, Điều 9, Thông tư 32/2011/TT-BTC đã quy định rõ: Chỉ hủy hóa đơn điện tử khi được sự đồng ý của cả hai bên giao dịch (bên bán và bên mua).

Bên cạnh đó cần lưu ý:

-Việc hủy bỏ hóa đơn điện tử phải đảm bảo tính toàn vẹn của các hóa đơn điện tử chưa hủy.

– Việc tiêu hủy hóa đơn điện tử phải đảm bảo hệ thống thông tin hoạt động bình thường.

– Thủ tục hủy hóa đơn điện tử được thực hiện tương tự thủ tục hủy hóa đơn thường theo Thông tư 39/2014/TT-BTC.

hủy hóa đơn điện tử

Theo Điều 29 Thông tư 39/2014/TT-BTC, tổ chức, cá nhân có hóa đơn hết giá trị sử dụng phải hủy hóa đơn trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Những trường hợp cơ quan thuế thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, đơn vị, cá nhân phải hủy hóa đơn chậm nhất là 10 ngày từ ngày cơ quan thuế thông báo hoặc tìm lại được hóa đơn đã mất.

Việc hủy các hóa đơn đã lập của những đơn vị kế toán cần được thực hiện theo quy định pháp luật về kế toán. Khi tiến hành hủy hóa đơn của tổ chức kinh doanh, đơn vị đó phải thành lập Hội đồng hủy hóa đơn và tiến hành lập hồ sơ hủy hóa đơn gồm Quyết định thành lập hội đồng hủy hóa đơn, Bảng kiểm kê hóa đơn cần hủy, Biên bản hủy hóa đơn và Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

Thông báo kết quả hủy hóa đơn phải được lập thành 2 bản, một bản đơn vị lưu và 1 bản để gửi đến cơ quan thuế quản lý doanh nghiệp, tổ chức trong thời gian 5 ngày từ ngày hủy hóa đơn. Hộ, cá nhân kinh doanh không cần thành lập Hội đồng hủy hóa đơn, tuy nhiên vẫn phải lập hồ sơ hủy hóa đơn. Với những hóa đơn chưa lập nhưng là vật chứng trong các vụ án thì không hủy mà xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, các thủ tục hủy hóa đơn điện tử về cơ bản sẽ được thực hiện tương tự các thủ tục hủy hóa đơn thường. Đối với các doanh nghiệp vẫn còn những vướng mắc về quy định hủy hóa đơn điện tử có thể gửi công văn lên cơ quan thuế hoặc những nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để được giải đáp, tháo gỡ vướng mắc.

Nếu vẫn còn những thắc mắc về quy định hủy hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh có thể gửi công văn lên cơ quan thuế hoặc tìm đến những nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử để được giải đáp.

Hi vọng những chia sẻ trên đây sẽ giúp ích được cho các doanh nghiệp về việc thực hiện hủy hóa đơn điện tử.

https://deptutin.com/

https://deptutin.com/tin-tuc/

Rate this post