Dự án đầu tư trong nước không phải đăng ký đầu tư

Hiện nay, trong thời kỳ kinh tế hội nhập có rất nhiều thương nhân trong nước, nước ngoài đầu tư trên nhiều tỉnh thành cả nước. Nhưng không năm rõ về các dự án đầu tư trong nước nào không phải đăng ký đầu tư. Hôm nay, Oceanlaw sẽ tư vấn cho khách hàng những dự án đầu tư trong nước không phải làm thủ tục xin cấp  phép đầu tư.

1. Dự án đầu tư trong nước không phải xin cấp  phép đầu tư:

– Những dự án đầu tư trong nước có quy mô nhỏ dưới 15 tỷ và dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
– Nếu nhà đầu tư dự án vẫ có nhu cầu cấp giấy chứng nhận đầu tư thì sẽ làm thủ tục đăng ký theo quy định đối với dự án đầu tư.

2. Đối với dự án phải xin cấp  phép đầu tư:

– Dự án có quy mô đầu tư trên 15 tỷ đến dưới 300 tỷ và phải thuộc các trường hợp sau:
    + Dự án đó không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện được quy định rõ tại điều 29 của Luật Đầu tư.
    + Dự án không thuộc đối tượng quy định tại tại khoản 1 Điều 37 của Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 ;

Thành phần hồ sơ đăng ký đầu tư bao gồm:

– Bản đăng ký đầu tư theo mẫu số được quy định trong luật hiện hành.
– Bản báo cáo năng lực chứng minh tài chính của nhà đầu tư và sẽ do nhà đầu tư lập, chịu trách nhiệm với bản báo cáo đó.
– Văn bản xác nhận tư cách pháp lý của nhà đầu tư.

Lưu ý:

– Nếu là nhà đầu tư trong nước có dự án đầu tư gắn liền với tổ chức kinh tế thì sẽ thực hiện đăng ký kinh doanh theo Luật doanh nghiệp, sau đó làm thủ tục đầu tư theo quy định.
– Trường hợp nhà đầu tư trong nước có yêu cầu thực hiện song song giữa việc xin giấy phép đầu tư và thành lập doanh nghiệp thì sẽ thực hiện cấp giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Nhà đầu tư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.
4. Thời gian cấp giấy chứng nhận đầu tư  là 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Dự án trong nước thuộc diện thẩm tra giấy chứng nhận đầu tư:

– Dự án có vốn đầu tư từ 300 tỷ trở lên và không thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
– Dự án có vốn đầu tư dưới 300 tỷ về thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
– Dự án đầu tư có quy mô vốn đầu tư từ 300 tỷ trở lên và thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện.
– Dự án xin chấp thuận của Thủ tướng chính phủ.

Trên đây là sự tư vấn của Oceanlaw về xin cấp  phép đầu tư. Mọi thông tin khách hàng vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Rate this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *