Thừa kế theo di chúc và những điều cần biết

Thừa kế theo di chúc được quy định rõ tại Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015, theo đó quy định rõ những nội dung như sau:

1.Khái niệm chung về di chúc

Cần nắm rõ những điều khoản về thừa kế

Được hiểu là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết. Thừa kế theo di chúc là việc thực hiện ý chí đó.

Người lập di chúc:

 • Là thành niên có đủ điều kiện theo pháp luật quy định tại điều 630 của bộ luật dân sự 2015 có quyền lập di chúc tài sản của mình, người đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi được lập di chúc nếu cha mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.

Quyền của người lập di chúc:

Người lập di chúc có các quyền được pháp luật ghi nhận sau đây:

 • Chỉ định người thừa kế theo di chúc, truất quyền hưởng di sản của người thừa kế
 • Phân chia hoặc uỷ quyền phân chia phần di sản cho từng người thừa kế theo di chúc.
 • Dành 1 phần tài sản để tặng, thờ cúng.
 • Giao nghĩa vụ cho người thừa kế.
 • Chỉ định người giữ di chúc, quản lý di sản và người phân chia tài sản

Hình thức của di chúc:

Di chúc có thể được lập thành văn bản hoặc bằng miệng

 • Di chúc được lập thành văn bản cũng được chia làm nhiều loại: di chúc có người làm chứng, di chúc không có người làm chứng, di chúc có văn bản công chứng, di chúc bằng văn bản có chứng thực
 • Di chúc bằng miệng: trường hợp tính mạng của một người bị cái chết đe dọa và không có khả năng đê tạo ra di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng, sau 03 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng được lập mà người lập di chúc vẫn minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị huỷ bỏ.

Di chúc hợp pháp:

Một bản di chúc được xem là hợp pháp khi có đủ các yếu tố cấu thành sau:

 • Người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt khi lập di chúc.
 • Nội dung của di chúc không đi ngược lại với quy định của pháp luật, không trái với đạo đức xã hội, hình thức di chúc không trái với quy định của pháp luật.
 • Di chúc của người từ 15-18 tuổi phải được sự đồng ý của bố mẹ hoặc người giám hộ.
 • Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực.
 • Di chúc bằng văn bản nếu không được các đơn vị có thẩm quyền công chứng chỉ được coi là hợp pháp khi tuân thủ các nội dung được quy định tại luật.
 • Di chúc miệng được sẽ hợp pháp được pháp luạt công nhận nếu trước mặt ít nhất 2 người làm chứng, người làm chứng phải ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày thì bản ghi chép đó phải được công chứng hoặc được cơ quan có thẩm quyền chứng thực, xác nhận chữ ký của người làm chứng.

Nội dung của di chúc:

Di chúc bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

 • Ngày tháng năm lập, họ và tên, nơi cư trú của người lập di chúc
 • Họ tên, cơ quan địa chỉ người hưởng di sản
 • Ngoài ra còn có các nội dung khác như: di chúc không được viết tắt, viết ký hiệu, nếu di chúc có nhiều trang thì phải được đánh số thứ tự trang và có chữ ký, chỉ điểm của người lập di chúc
 • Trường hợp có tẩy xóa thì người lập di chúc, người chứng kiến phải ký tên điểm chỉ bên cạnh chỗ tẩy xóa.

>> Mời bạn theo dõi và tham khảo thêm bài viết: Xét nghiệm vi khuẩn hp như thế nào ?

2.Người làm chứng cho việc lập di chúc

Các nội dung liên quan đến thừa kế theo di chúc

Theo luật quy định, các cá nhân đều có thể làm chứng cho việc lập di chúc, ngoại trừ những người sau đây:

 • Người thừa kế theo di chúc hoặc người thừa kế theo pháp luật;
 • Người được nhắc đến, uỷ quyền trong di chúc;
 • Người chưa đủ tuổi thành niên, mất năng lực dân sự

Thừa kế theo di chúc là một nội dung mà nhiều người thắc mắc, các nội dung chủ yếu, quan trọng đã được nhà nước ban hành trong bộ luật dân sự 2015, song để có thể hiểu rõ hơn tùy từng trường hợp cụ thể thì các bạn có thể tìm đến các địa điểm, trung tâm tư vấn luật thừa kế để các chuyên gia, luật sư hỗ trợ một cách tốt nhất.

Liên hệ chuyên gia tư vấn luật: CÔNG TY LUẬT DƯƠNG GIA – Phòng 2501, tầng 25, tháp B, Golden Land, 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

>> Có thể bạn quan tâm: Cách phối đồ cho nam phù hợp với hoàn cảnh

5 (100%) 1 vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *